Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN II
KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT 7
TELEKOMUNIKASI DAN RANGKAIAN

7.5 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1. Rangkaian terdiri daripada media perhubungan, peranti dan perisian yang diperlukan dalam menyambungkan dua atau lebih banyak system computer.

2. Telekomunikasi adalah isyarat transmisi untuk isyarat penghantaran elektronik untuk komunikasi seperti telefon, radio dan televisyen.

3. Dengan komunikasi serentak, penerima itu dapatkan pesanan secara dengan serta merta.

4. Sistem mesej suara yang menukarkan isyarat daripada digital ke analog dan semula

5. Rangkaian satu lagi nama piawaian talian telefon.

6. Local Area Network (LAN) suatu protocol perhubungan popular yang kerap digunakan dengan rangkaian kawasan setempat.

7. Di dalam seni bina sistem cincin , aplikasi dan pangkalan data bermastautin di atas hos computer yang sama.

8. Wide Area Network (WAN) jenis rangkaian penggunaan kawasan yang besar dan menggunakan gelombang mikro, satelit atau penghantaran talian telefon.

9. Pembelanjaran Jarak Jauh perlu dibuat untuk membolehkan pelajar belajar walaupun tidak mampu bertemu dengan pengajar mereka.
 
10. Sistem Sidang Video (Teleconferencing) merupakan teknologi yang membawa kumpulan yang berlainan tempat dan jauh, bersama-sama berbincang serentak dengan melibatkan penggunaan video dan audio.