Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN II
KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT 6
PENGURUSAN DATA, MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN

6.5 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1. Aksara

2. Koleksi Fail adalah Pengkalan Data

3. Tiga Atribut Entiti Pelajar UPM
i. Nombor pelajar
ii. Nama pelajar
iii. Kursus pelajar / bidang

4. Empat jenis perhubungan data

i. 1 : 1 (Satu ke Satu)
ii. 1 : N ( Satu ke Banyak)
iii. N : 1 ( Banyak ke Satu)
iv. N : M ( Banyak ke Banyak)

5. Tiga jenis Model Pengkalan Data
i. Model Hirarki
ii. Rangkaian
iii. Perhubungan

6. ERD adalah data model yang digunakan dalam bentuk symbol graf bagi menunjukkan perhubungan anatara data

7. Kebaikan Pengunan Kamus Data
i. Mengurangkan data berulang
ii. Meningkatkan kepercayaan terhadap data
iii. Pembangunan program agar cepat dan teratur
iv. Senang untuk diubah dan dikemaskini data dan maklumatnya

8. Sistem Pengurusan Pengkalan Data (DBMS)
Perisian yang digunakan dalam urusan untuk membina, mengubah dan memperolehi capaian terhadap pengkalan data

9. Ciri- Ciri Sistem Pengurusan Pengkalan Data (DBMS)
i. saiz pengkalan data
ii. bilangan pengguna serentak
iii. prestasi
iv. integrasi
 
10. Pengkalan Data Teragih (PDT)
definisi : Pengkalan dimana datanya disimpan bukan hanya pada satu lokasi tetapi di beberapa buah lokasi yang tertentu

Kebaikannya ialah ia memberikan organisasi tertentu lebih fleksibel dalam menguruskan dan menstrukturkan data seperti;

Pekerja boleh membina, mengurus dan menyelenggarakan pangkalan data di ibu pejabat, manakala pekerja-pekerja samada di ibu pejabat atau di cawangan boleh mencapai atau berkongsi pengkalan data tersebut