Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN II
KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT 5
PERISIAN : PERISIAN SISTEM DAN APLIKASI

5.5 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1.
Sistem Membolehkan perisian aplikasi berinteraksi dengan perkakas
seperti Window XP 2000
Aplikasi Melaksanakan tugasan am seperti pemperosesan data dan
menganalisis data

2. Sistem Pengoperasian merupakan satu aturcara yang direka untuk menguruskan sumber, memberi antara muka pengguna dan menjalankan sebarang aplikasi

3. Tiga jenis Sistem Pengoperasian
i. MS-DOS
ii. Windows
iii. UniX, Mac OS, Solaris

4. Aturcara Antivirus digunakan untuk mengawal system computer dari serangan virus, cecacing atau atucara perosak lain dimana iannya berupaya merosakkan system komputer

5. Tiga jenis perisian komputer
i. Individu
ii. Kumpulan
iii. Perusahaan

6. Hamparan Kerja (Spead Sheet)
digunakan untuk menyusun, manipulasi, mengira dan mangraf segala maklumat untuk tujuan penghasilan laporan atau sebarang dokumen

7. Bahasa Peringkat Tinggi (High Level Language) atau Bahasa Pengaturcaraan
contoh; BASIC, Pascal, COBOL

8. Bahasa Penghimpunan adalah bahasa Komputer Generasi ke-2

9. Perisian Sumber Terbuka
Merujuk kepada perisian yang boleh diperolehi oleh semua pengguna dengan percuma dalam bentuk yang boleh dan senang diubahsuai

10. Lesen Perisian membenarkan pengguna menggunakan perisian yang dibangunkan, dikawal dan dilindungi oleh Pembangunan Perisian