Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN II
KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT 4
PERKAKASAN : PERANTI INPUT, PEMPROSESAN DAN OUTPUT

4.7 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1. Komponen perkakasan system computer yang berfungsi melaksanakan fungsi
input, pemprosesan, simpanan data dan juga output

2. Elemen utama CPU

i. Unit Logik Aritmatik
ii. Unit Kawalan
iii. Alat Daftar

3. Dua jenis ukuran kelajuan Pemperosesan

i. Masa Kitaran Mesin
ii. Masa kelajuan Jam

4. Read Only Memory (ROM)
Ingatan baca sahaja yang mempunyai aturcara yang dimuatkan semasa
pengilangan

5. Dua Perbezaan antara Cakera;

i. Cakera Liut (disket)
Storan – yang mudah alih dan senang dibawa kemana-mana
Capaciti – 1.44 MB
ii. Cakera Keras (Hardisk)
Storan - menggunakan plait metalik yang tebal dan tegar
Capaciti – 20 GB

6. Dua jenis Pita Magnetik
Merupakan media storan capaian jujukan dimana segala data dan maklumat
disimpan secara berjujukan seperti susunan abjad

i. Penstrim – digunakan dengan mikrokomputer
ii. Gegendang Pita Magnet – mini komputer

7. Peranti Input
Mengambil data dan aturcara yang boleh difahami oleh manusia dan
menukarkannya kepada bentuk yang boleh diproses oleh komputer

Peranti Output
Ia boleh menukarkan maklumat yang boleh dibaca oleh mesin ke bentuk yang
boleh dibaca oleh manusia

8. Tiga jenis peranti Input

i. Papan Kekunci (Keyboard)
Kegunaan : memasukkan dan mengimport data seperti teks, arahan-arahan
asas
ii.

Tetikus (Mouse)
Kegunaan : Click on dan click out

iii. Digital Camera
Kegunaan : untuk mengambil gambar

9. Jenis Microkomputer selain Komputer peribadi

i. Desktop (Komputer Table)
ii. Note book (Komputer Buku)
iii. Laptop (Komputer Pembantu Peribadi)

10. Super Komputer digunakan dalam bidang aplikasi Saintifik