Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN I
PENGENALAN

UNIT 3
PENGURUSAN ILMU DALAM ORGANISASI

3.5 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1. Aktiviti yang menumpukan dalam proses perwujudan, pemperolehan, pengagihan
dan penstrukturan ilmu organisasi dan bukan maklumat

2. Organisasi mendapatkan ilmu melalui prose scuba dan jaya, iaitu aktiviti
pengukuran yang berhati-hati dan tindakbalas dari pengguna dan persekitaran,
pantulan dari pengalaman yang sediaada

3. Chief Knowledge Officer (CKO)
Orang yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan merekabentuk system
untuk mencapai sumber ilmu yang baru dalam proses penggunaan ilmu yang lebih
baik kepada organisasi

4. Dua kategori kerja ilmu

i. Kerja Data – kepada siapa yang memperoses dan mengagihkan maklumat
ii. Kerja ilmu-kepada siapa yang mencipta ilmu dan maklumat

5. Tiga fungsi utama system pengurusan pejabat

i. Mengurus dan menyelaraskan kerja data dan kerja ilmu
ii. menghubungkan kerja maklumat tempatan dengan semua peringkat
iii. menghubung dengan dunia luar

6. Aktiviti Pejabat menguruskan dokument

7. Aktiviti Pejabat – Komunikasi

8. Tiga peranan Kerja Ilmu

i. Penyimpanan maklumat organisasi
ii. Berkhidmat sebagai perunding dalaman
iii. Bertindak sebagai “Agen”

9. Keupayaan Keselamatan

10. Groupware merupakan alat utama dalam mencipta persekitaran kerjasama dimana
ianya dibangunkan dengan tiga kunci utamja iaitu;

i. Komunikasi
ii. Kerjasama
iii. Penyelaras