Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN III
PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT DAN KESELAMATAN

UNIT 12
ISU-ISU SOSIAL, KAWALAN DAN KESELAMATAN SISTEM MAKLUMAT

12.5 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1. Satu lagi nama untuk e-mel yang tidak dikehendaki ialah

2. Yang dapat menolong mencegah pembaziran dan kesalahan berkaitan dengan computer ialah latihan pengaturcaraan yang berhati-hati, sambungan rangkaian yang fleksibel dan prosedur sokongan yang tegas.

3. Latihan yang melibatkan pencarian maklumat computer di suatu organsasi ialah latihan pengaturcaraan yang berhati-hati.

4. Sebuah program yang melekatkan diri sendiri ke program lain ialah sejenis cacing (worm) yang merupakan suatu virus yang mereplikakan fail program sendirinya sehingga ia membinasakan system lain.

5. Seorang yang menikmati teknologi computer dan memperuntukan masa untuk belajar dan menggunakan system computer ialah pengaturcara computer.

6. Seorang akal-hitung yang cuba mendapat capaian tanpa dengan kebenaran dan diberi kuasa kepada system computer ialah hijarkers.

7. Masalah adalah kecederaan tekanan berulang-ulang (Repetitive Stress Injury)

8. Penelitian karangan tenaga pekerja ialah yang menyebabkan rekabentuk dan penempatan kelengkapan untuk keselamatan pekerja dan kesihatan.

9. Egronomi merujuk kepada isu perhitungan, kajian tentang merekabentuk dan meletakkan kelengkapan computer.

10. 3 kawasan untuk pertimbangan yang penting bagi egronomi ialah;
a. Lampu pejabat
b. Terminal paparan video
c. Tapisan penempatan