Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN III
PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT DAN KESELAMATAN

UNIT 10
SISTEM SOKONGAN KEPUTUSAN DAN MAKLUMAT

9.8 PENGKHUSUSAN SISTEM MAKLUMAT PERNIAGAAN

1. Kecerdesan Buatan (Artificial Intelligent) adalah penggunaan computer yang mana meniru atau menduakan fungsi otak manusia.

2. Bidang kecerdasan buatan yang memerlukan kehadiran system seperti kecerdasan buatan

3. Sistem Pakar adalah sebuah cabang bidang kedersan buatan yang telah mencapai sedikit penerimaan di dalam set perniagaan. I direkabentuk berkelakuan seperti manusia yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Ia juga dibangunkan untuk masalah diagnosis, ramalan peristiwa masa hadapan dan penyelesaian masalah tenaga.

4. 2 ciri system pakar;
a. dapat menunjukkan kelakuan cerdik dengan menguruskan ketidakpastian
b. dapat menarik kesimpulan daripada hubungan rumit

5. 2 contoh system pakar;
a. Pangkalan Pengetahuan (knowledge base)
b. sebuah jentera simpulan (inference engine)

6. Jentera Simpulan merupakan perisian yang diserap pengetahuan yang di dasarkan criteria pengguna dalam komponen system pakar

7. 2 kelemahan Sistem Pakar;
a. Sukar untuk digunakan
b. Tidak dengan mudah menerima pengetahuan campuran

8. Kegunaan Sistem Pakar ialah ia dapat digunakan dalam semua pentas untuk proses penyelesaian masalah. Ia direkabentuk pintar pada matlamat strategic,perancangan, rekabentuk, membuah keputusan, kawalan kualiti dan pemantauan dan diagnosis

9. Realiti Maya ialah suatu system yang digunakan yang membolehkan satu atau lebih pengguna bergerak dan bertindak balas di dalam suatu persekitaran simulasi berkomputer.

10. Memerlukan alat antara muka khas yang menghantar pemaandangan, kedengaran dan perasaan kepada pengguna kepada dunia simulasi / tiruan. Pernyataan tersebut merujuk kepada Sistem Realiti Maya