Make your own free website on Tripod.com

MGM4197
SISTEM MAKLUMAT PERNIAGAAN


Disediakan
Untuk:

Pensyarah : Dr. Azizi
Jabatan : Pengurusan dan Pemasaran
Fakulti : Ekonomi dan Pengurusan
    Universiti Putra Malaysia
    43400 UPM Serdang
    Selangor Darul Ehsan
Oleh:

Nama Pelajar : Boniface Lembang ak. Jingai
No. Matrik : J10664
Program : Bac. Pentadbiran Perniagaan
IDEAL UPM, Kuching
Sesi Masuk : Mei 2000/2001
Emel : klik di sini
Alamat : 1867, Lorong G3, BDC Stampin,
93350 Kuching, Sarawak.

ISI KANDUNGAN
BAHAGIAN I
(PENGENALAN)
BAHAGIAN II
(KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT)
BAHAGIAN III
(PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT DAN KESELAMATAN)
UNIT TAJUK
Unit 1 Pengenalan Kepada Sistem Maklumat
Unit 2 Sistem Maklumat Dalam Organisasi
Unit 3 Pengurusan Ilmu Dalam Organisasi
UNIT TAJUK
Unit 4 Perkakasan: Peranti Input, Pemprosesan dan Output
Unit 5 Perisian: Perisian dan Aplikasi
Unit 6 Pengurusan Data, Maklumat dan Pengetahuan
Unit 7 Telekomunikasi dan Rangkaian
Unit 8 Internet dan Web
UNIT TAJUK
Unit 9 Sistem Sokongan Keputusan dan Maklumat
Unit 10 Pengkhususan Sistem Maklumat Perniagaan
Unit 11 Pembangunan Sistem Maklumat
Unit 12 Isu-Isu Sosial, Kawalan dan Keselamatan Sistem Maklumat